Hướng dẫn cách đo kích thước của kiện hàng bình thường và không bình thường

Hướng dẫn cách đo kích thước của kiện hàng bình thường và không bình thường


Bạn sắp chuyển hàng đi xa và bạn lăn tăn về kiện hàng của bạn không bình thường. Bạn không biết đo kích thước kiện hàng của bạn ra làm sao để báo đơn vị vận tải hàng hóa. Vậy mời bạn tham khảo cách của Kimphutrans.com vẫn dùng trong quá trình vận chuyển hàng hóa Bắc Nam cho khách của mình như sau:
cach do kich thuoc hang hoa khong binh thuong